Gereja Minahasa

Laatste nieuws

WIB (Jakarta)

WITA (Manado)

Nederland

Links

Wikipedia

Minahasa

Nieuwe Foto

Secretariaat

Albergerbos 26
2134 MS Hoofdorp
KVK. 34305774

rssKlik op RSS knopje om onze bericht te ontvangen

De bezoekers

21954

Sinds 02-05-2009

De Minahassische  Kerk

Wie zijn Wij,

De Kerk is de betuiging van het lichaam van Christus in deze wereld, dat is geschapen door en leeft van en door het Woord van God en is het bondgenootschap van mensen die geloven in De Heer Jezus Christus.

Het bondgenootschap van gelovige mensen onder de Minahassers die in Nederland wonen, bijeengekomen in een bondgenootschap van gemeenschap, heeft de Minahassische Kerk opgericht, die afgekort word aangeduid als MK (=GM ).

De oprichting van de Minahassische Kerk als een morele oproep om dank te betuigen aan de oproep van De Here Jezus Christus bij het geven van antwoorden op de behoefte aan geestelijke dienst verlening van Minahassers, ook ten opzichte van hen die betrokken zijn bij Minahassers zowel bij personen die sympathiseren met ( de regio ) Minahasa.

De dienstverlening vam de Minahassische Kerk geeft uiting aan het Christelijk geloof, binnen de Minahassische culturele traditie.Ofschoon de dienstverlening van de Minahassische Kerk tot uiting wordt gebracht in de vorm van de Minahassische Christelijke cultuur, staat de Minahassische Kerk open voor wie dan ook en verleent accomodatie aan alle vormen en overtuigingvan al haar leden.

Om haar Oproepingstaak ordelijk uit te voeren heeft de Minahassische Kerk aldus een Fundamenteel Reglement vastgesteld dat zijn oorsprong heeft in het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel als Gods Woord.

De Minahassische Kerk organiseert iedere zondag een Eredienst, een Eucharistie en Doop, een Huwelijksinzegening en -bevestiging, een Begrafenisdienst, een Dankdienst, een Kerstdienst, Goede Vrijdagdienst, Paasdienst, Hemelvaartdienst, Pinksterdienst, en andere erediensten overeenkomsting de behoeften van leden van de gemeente.

De Minahassische Kerk maakt gebruik van liturgische regels, gezangen uit verscheidene kerkelijke tradities en Minahassische cultuurelementen zoals taal in Manadonees dielect, Minahassische streekliederen, en verschillende sub-etnische Minahassische talen namelijk: Tolour, Tombulu, Tonsawang, Tonsea, Tontemboan, Bantik, Panoakan, en maakt gebruik van zowel moderne als traditionele muziek-instrumenten.

Visie

De Minahassische Kerk is geroepen om deel te nemen aa Gods Werk in de wereld met het in werking doen treden van liefde, blijdschap, waarheid, rechtvaardigheid, en welvarende vrede als de verwezenlijking van het lichaam van Christus, dat verenigend, ter wille is en als getuige optreedt in de omvatting van kerk en maatschappij, gebaseerd op de geest, hoop de liefde ( I Korintiers 13 :13 ).

Missie

De Minahassische kerk erkent, bij de uitvoering van haar Oproepingstaak, voortdurend en daarom zal zij accomodatie verlenen aan alle vormen en opvattingen van alle leden, die gebaseerd zijn op de Bijbel zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

De Minahassische Kerk staat, vanwege haar oproeping van kerkijke eenheid, open voor contacten en samenwerking met andere kerken en kerkelijke instellingen, zowel met die in Nederland als en in andere landen.

De Minahassische Kerk bestudeert, bij haar streven de wil van God te zoeken langs het pad van de geschiedenis, ononderbroken de relevantie tussen haat Taak en haar Oproeping en vernieuwd haar visie en missie overenkomstig de realiteit en roepstem van de tijd waar zij zich in bevindt.

De Minahassische Kerk is geroepen om verscheidene gunsten en zegeningen van De Heer te ontvouwen, die aan de kerk zijn geschonken.